logo
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
Hukuka Giriş
1.
Aşağıdakilerden hangisi iptal edilebilirlikle ilgili yanlış bilgidir?
Doğru Cevap: "D" Böyle bir dava sırasında işlemin bu niteliği fark edilirse hakim kendiliğinden bu durumu dikkate alır.
Soru Açıklaması
Böyle bir dava sırasında işlemin bu niteliği fark edilirse hakim kendiliğinden bu durumu dikkate alır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarıyla ilgili doğru bir bilgidir?
Doğru Cevap: "C" Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran özellik kuralın koyucusu, yaratıcısı tarafından yapılan belirlemeye bağlıdır.
Soru Açıklaması
Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran özellik kuralın koyucusu, yaratıcısı tarafından yapılan belirlemeye bağlıdır.
3.
Aşağıdakilerden hangisi tazminat yaptırımıyla ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "D" Yapılan bir işlemin hukuka aykırı olması durumunda uygulanır.
Soru Açıklaması
Yapılan bir işlemin hukuka aykırı olması durumunda uygulanır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi ceza yaptırımıyla ilgili yanlış bilgidir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye'de idam cezası 2002 yılından beri uygulanmaktadır.
Soru Açıklaması
Türkiye'de idam cezası 2002 yılından beri uygulanmaktadır.
5.
İnsanlar kendi çıkarlarını gerçekleştirmek için sürekli bir mücadele içindedirler.
Bu mücadelenin insanların hayatlarını ve toplumsal yaşamı yıkıcı hale dönüştürmemesi hukukun hangi işlevinin sonucudur?
Doğru Cevap: "A" Barış
Soru Açıklaması
Bu durum hukuk düzeninin sağladığı barış sayesinde mümkün olur.
6.
Bir kişinin kusurlu davranışlarıyla başkalarına zarar vermesi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
Doğru Cevap: "A" Haksız fiil
Soru Açıklaması
Haksız fiil hukuka aykırı bîr eylemle başkasına zarar verilmesidir. Haksız fiille başkasına zarar verilmesi durumunda da tazminat yaptırımıyla karşılaşılır.
7.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamı düzenleyen kurallarla ilgili yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ahlak, din ile örf ve adet kuralları birbirlerinde tamamen farklıdırlar.
Soru Açıklaması
Örf ve adet kuralları, ahlak ve din kurallarıyla iç içe geçmiştir. Bir kuralın bazen din kuralı mı, ahlak kuralı mı yoksa örf ve adet kuralı mı olduğuna karar vermek zor olabilir. Geniş anlamda alındığı takdirde ahlak kavramı zaten din ile örf ve adet kurallarını kapsar durumdadır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarıyla ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "D" Ahlak kuralları toplumsal gruplar değişse de aynıdır.
Soru Açıklaması
Ahlak beşeridir, insan ürünüdür. Ancak toplumdan ayrı düşünülemez. Ahlakı doğduğumuz toplumda hazır buluruz. Dahil olduğumuz toplumsal gruplar değiştikçe, yeni ahlaklarla karşılaşırız. Ailenin ahlakı, çocuğun sokakta karşılaştığı ahlak, öğrencilerin ahlakı, mesleki ahlak farklı özellikler taşır.
9.
Aşağıdaki kurallardan hangisi devlet tarafından konulmuş kurallardır?
Doğru Cevap: "A" Hukuk
Soru Açıklaması
Bütün kurallar birbirine benzer özellikler taşır. Örneğin; hırsızlık, adam öldürme bütün dinlerde, ahlak anlayışı ve örf ve adet kuralları çerçevesinde yasaklanmıştır. Ancak hukuk kurallarını diğerlerinden ayırt etmek için bazı ölçütler geliştirilmiştir. Bu sebeple hukuk kurallarını diğerlerinden ayıran en önemli ölçüt bu kuralların devlet tarafından konulmasıdır.
10.
Aklın eylemle ilgili düşünmeyi gerçekleştiren ne yapılması gerektiğine karar veren yönü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Pratik akıl
Soru Açıklaması
Pratik akıl ne yapılması gerektiğine karar verir. Amaçlar ve hedefler koyar, bu amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını belirler.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
[Toplam:0    Ortalama:0/5]