Ata aöf ikinci üniversite bilgi rehberi

1. İkinci Üniversite Nedir?

Sınavsız İkinci Üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren kaçırılmayacak bir fırsattır.

2. İkinci Üniversiteye Kimler Başvuru Yapabilir?

İkinci Üniversiteye herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun/öğrenci olan ya da yükseköğrenimine bu yıl bir başka bölüm/programda başlayacak olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Herhangi bir önlisansprogramından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarını tercih edebilirler.

Not: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda pasif  öğrenci (kayıtlı ancak ders kaydı yaptırmamış) durumunda bulunanlar da ikinci üniversite fırsatından yararlanabilir.

3. İkinci Üniversite Kapsamında Hangi Programlara Başvurabilirim?

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;

♦ Halkla ilişkiler ve Tanıtım

♦ İşletme

♦ Kamu Yönetimi

♦ Reklamcılık

♦ Sağlık Yönetimi 

♦ Sosyoloji

programlarından oluşmaktadır.

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları;

♦ Acil Durum ve Afet Yönetimi♦ Adalet                                                      ♦ Bankacılık ve Sigortacılık♦ Bilgi Yönetimi♦ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı♦ Çağrı Merkezi Hizmetleri♦ Çocuk Gelişimi♦ Dış Ticaret♦ Emlak ve Emlak Yönetimi♦ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık♦ Halkla İlişkiler ve Tanıtım♦ İlahiyat♦ İş Sağlığı ve Güvenliği♦ İşletme Yönetimi♦ Laborant ve Veteriner Sağlık♦ Lojistik♦ Özel Koruma Güvenlik♦ Radyo ve Televizyon Programcılığı♦ Reklamcılık♦ Sağlık Kurumları İşletmeciliği♦ Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği♦ Sosyal Hizmetler♦ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik♦ Turizm ve Otel İşletmeciliği♦ Turizm ve Seyahat Hizmetleri♦ Yeni Medya ve Gazetecilik♦ Yerel Yönetimler

programlarından oluşmaktadır.

4. İkinci Üniversite Kapsamındaki Programlarla İlgili Nasıl Bilgi Sahibi Olabilirim?

Programlarla ilgili olarak;

Lisans için https://www.ataaof.edu.tr/Program/ProgramGrup/13

Önlisans için https://www.ataaof.edu.tr/Program/ProgramGrup/12 linklerinden bilgi alabilirsiniz.

5. İkinci Üniversite Başvuru Şartları Nelerdir?

İkinci üniversite kapsamında lisans öğrencileri (üniversitelerin dört yıllık programları) ya da mezunları LİSANSveya ÖNLİSANS Programlarına, önlisans öğrencileri (üniversitelerin iki yıllık programları) ya da mezunları sadece ÖNLİSANS Programlarına kayıt yaptırabilirler.

Not: Açık, uzaktan ve örgün eğitimden mezun ya da öğrenci durumunda olanlar aynı alanda olmamak şartı ile ikinci üniversite kaydı yaptırabilirler.

6. İkinci Üniversite Kayıt Tarihlerini Nasıl Öğrenebilirim?

İkinci üniversite kapsamında kayıt işlemleri ilan edilecek tarihlerde yapılabilecektir.

Not: Akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptıramayan adaylarımız kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir mazeret ileri sürerek hak iddia edemezler.

7. İkinci Üniversite Ön Kayıt İşlemini Nasıl Yapabilirim?

İkinci üniversite ön kayıt işlemini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet ya da öğrencilik bilgisi mevcut olan öğrenci adayları İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT SAYFASI‘ndan yapabilirler. Bu adresten ön kayıt işlemini yapan adayların kesin kayıt işlemleri için herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur. Bu adayların kesin kaydı materyal ücretinin yatırılmasının ardından Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak, Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programı ya da Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına kayıt yaptıracak olanlar, en az %40 engel durumu olan öğrenciler, gaziler, birinci dereceden şehit ve gazi yakını olanlar ve  uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar aşağıda verilen ilgili belgeleri göndermek zorundadırlar.

Belge talep edilmediği halde herhangi bir belge gönderen öğrencilerin evraklarına ait sorumluluk Fakültemize ait olmayacaktır.

YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi olmayan öğrencilerin bilgilerini YÖKSİS’e işletmek üzere mezun oldukları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

YÖKSİS’e mezuniyet bilgisini işletemeyen adayların ön kayıt işlemleri ise ilgili belgeleri ulaştırdıkları takdirde Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunmayan adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

♦ Öğrencilerimizin hangi bölümü tercih ettiklerini belirten ve iletişim bilgilerinin (adres ve cep telefonu) yer aldığı başvuru dilekçesi,

♦ Önlisans veya lisans diplomasının resmi onaylı örneği (noter veya kurum onaylı belgeler kabul edilmekte olup, faks, fotokopi vb. nitelikteki belgeler kabul edilmemektedir).

Not: Öğrencilerimizin kayıt işlemleri için diplomanın aslını göndermemeleri gerekmektedir. Diplomanın aslının gönderildiği durumda sorumluluk Fakültemize ait olmayacaktır.

Gazilerin, birinci dereceden şehit ve gazi yakınlarının (anne, baba, eş ve çocukları) Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

♦ İlgili kurumlardan (Mensubu olunan Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumundan) alacakları “Durum Belgesi” nin aslı ya da barkodlu e-devlet çıktısı (Dernek yazıları, SGK ekran çıktıları, VHKİ vb. tarafından imzalanmış yazılar, Resmi mühürle birlikte kurum yetkilisi tarafından imzalanmamış yazılar kabul edilmemektedir),

♦ Nüfus kayıt örneği,

♦ Ücret muafiyeti talebini belirten ıslak imzalı dilekçe.

En az %40 engel durumu olan adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

♦ Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği,

♦ Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe,

♦ Nüfus cüzdan fotokopisi

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

♦ Tam teşekküllü bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını ve erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların ise 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu,

♦ 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza almadığınıza dair güncel Adli Sicil Kayıt Belgesi.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına kayıt yaptıracak adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

♦ Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir güncel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösteren belge,

♦ Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden (son 6 ay içinde almış olmak şartıyla) alınan heyet raporunun aslı.

Uyruğundan biri T.C. olan Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından birini bitirerek YÖK denklik belgesi alan (denkliği sonradan iptal edilenler hariç)  öğrenci adaylarımız ikinci üniversite kapsamında Fakültemiz programlarına başvurabilirler.

Kayıt için gerekli evraklar;

♦ Başvuru Formu.  Başvuru formunu almak için tıklayınız.

♦ Üniversite diplomasının aslı veya onaylı sureti ile denklik belgesi,

♦ Öğrenci olanlar öğrenci belgesi,

♦ Pasaportun noter onaylı fotokopisi ile Türkçeye çevrili noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

♦ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Çift uyruklular için),

♦ Son üç ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

Kayıt evraklarını Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırabilirsiniz.

Açıköğretim Fakültesi Adresi:

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı

25240 Yakutiye/ERZURUM

8. İkinci Üniversite Ön Kayıt İşlemimi Güncelleyebilir miyim?

İkinci üniversite kesin kayıt işlemi tamamlanmadan önce İkinci Üniversite Ön Kaydımı Güncelle bağlantısından mevcut ön kaydınızı görüntüleyebilir veya güncelleyebilirsiniz.

9. İkinci Üniversite Kesin Kayıt İşlemini Nasıl Yapabilirim?

YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunan ve ön kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimizin materyal ücreti ödemelerini 24.08.2019 – 06.10.2019 tarihleri arasındaHalkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı aracılığıyla ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak ödemeleri gerekmektedir.  Bu işlemin ardından kesin kayıt işlemi öğrencilerimizin belge göndermelerine gerek kalmaksızın (belge istenilen durumlar hariç) Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Not: Belge talep edilmediği halde herhangi bir belge gönderen öğrencilerin evraklarına ait sorumluluk Fakültemize ait olmayacaktır.

YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunmadığı için istenilen evrakları göndermiş ve ön kayıt işlemini tamamlamış öğrencilerimizin materyal ücreti ödemelerini 24.08.2019 – 06.10.2019 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Ödeme işleminin ardından kesin kayıt işlemi tamamlanacaktır.

10. İkinci Üniversite Kapsamında Belirlenen Materyal Ücretlerini Nasıl Öğrenebilirim?

Öğrencilerimizin materyal ücretini T.C. kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı aracılığıyla ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak 24.08.2019 – 06.10.2019 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Ödemeler Fakültemiz akademik takviminde ilan edilen tarihler arasında, Güz ve Bahar Yarıyılı dönemlerinde yapılacaktır. T.C. kimlik numarası ile yapılmayan ödemeler Fakültemiz tarafından işleme alınmayacaktır.

Fakültemiz bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini öğrenmek için tıklayınız.

11. İkinci Üniversite Kapsamında Belirlenen Materyal Ücreti Dışında Herhangi Bir Ücret Ödemeli miyim?

Fakültemiz programlarına herhangi bir yükseköğretim programında öğrenci iken ikinci üniversite kapsamında başvurduğunuz durumda Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücreti Bakanlar Kurulu kararı ile alınmaktadır.

Fakültemiz programlarına herhangi bir yükseköğretim programından mezun olarak başvuruda bulunanlardan bu ücret talep edilmemektedir.

12. Gazi, Birinci Dereceden Şehit ve Gazi Yakınıyım İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptırırken Materyal Ücretinden Muaf Olabilir miyim?

Evet, olabilirsiniz. Öğrencilerimiz; 

♦ İlgili kurumlardan (Mensubu olunan Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumundan) alacakları “Durum Belgesi” nin aslı ya da barkodlu e-devlet çıktısını (Dernek yazıları, SGK ekran çıktıları, VHKİ vb. tarafından imzalanmış yazılar, Resmi mühürle birlikte kurum yetkilisi tarafından imzalanmamış yazılar kabul edilmemektedir),

♦ Nüfus kayıt örneğini,

♦ Ücret muafiyeti talebini belirten ıslak imzalı dilekçelerini

Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

Açıköğretim Fakültesi Adresi:

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

13. İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptırırken Engel Durumum Nedeniyle Materyal Ücretinden Muaf Olabilir miyim?

Evet, olabilirsiniz. En az %40 engel durumu olan öğrencilerimizin; 

♦ Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneğini,

♦ Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçelerini,

♦ Nüfus cüzdan fotokopisini

Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

Açıköğretim Fakültesi Adresi:

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

14. Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına İkinci Üniversite ile Kayıt Yapmak İstiyorum ve YÖKSİS’te Bilgilerim Var Herhangi Bir Belge Göndermeli miyim?

Evet, göndermelisiniz. Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yatıracak öğrencilerimiz;

♦ Tam teşekküllü bir hastaneden, bu mesleği yapmanızı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeliniz olmadığını ve erkek iseniz 1.70 m’den, kız iseniz 1.63 m’den kısa olmadığınızı belgeleyen heyet raporu,

♦ 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza almadığınıza dair güncel Adli Sicil Kayıt Belgesini

Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

Açıköğretim Fakültesi Adresi:

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

15. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına İkinci Üniversite ile Kayıt Yapmak İstiyorum ve YÖKSİS’te Bilgilerim Var Herhangi Bir Belge Göndermeli miyim?

Evet, göndermelisiniz. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerimiz;

♦ Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir güncel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösteren belge,

♦ Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden (son 6 ay içinde almış olmak şartıyla) alınan heyet raporunun aslı.

Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

Açıköğretim Fakültesi Adresi:

Atatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

16. Kayıt İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Bilgilerime Nasıl Ulaşabilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kaydınızla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adınız ve şifreniz T.C. kimlik numaranızın  tamamı olarak sisteme tanımlanmaktadır.

17. İkinci Üniversite Kaydı ile İlgili İstenen Belgeleri Eksik ya da Hatalı Gönderdim Ne Yapmalıyım?

Belge istenen öğrencilerin gönderdikleri kayıt evraklarının eksik ya da hatalı olması durumunda eksik ya da hatalı olduğu belirtilen evrakları web sayfamızda bulunan “KAYIT EKSİK EVRAK FORMU” ile birlikte Dekanlığımıza akademik takvimde belirtilen tarihe kadar elden ya da posta/kargo yolu ile mutlaka ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde kesin kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir.

18. Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Çocuk Gelişimi Okumaktayım Fakültenizde Aynı Bölüme Kayıt Yaptırabilir miyim?

Hayır, aynı anda aynı bölüme kayıt yaptırmazsınız. Çocuk Gelişimi Programı dışında kalan bir programı tercih etmelisiniz.

19. Uyruğumdan Biri T.C. Olup Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Mezunum İkinci Üniversiteye Başvurabilir Miyim?

Yabancı uyruklu olup, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavında (YÖS) başarılı olan ve halen ülkemizde öğrenci ya da mezun olanlar, Fakültemiz programlarına “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler. Bu durumda olanlardan lisans mezunları önlisans veya lisansa, önlisans mezunları ise yalnızca önlisans programlarına başvurabilirler.

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından birini bitirerek YÖK denklik belgesi olanlar (denkliği sonradan iptal edilenler hariç)  ve uyruğundan biri T.C. olanlar fakültemiz programlarına “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.

Başvuru için gerekli belgelere ve bilgilere Fakültemiz web sitesinden ulaşabilirsiniz.

20. İkinci Üniversite Kapsamında Okumaya Karar Verdiğimde Hangi Derslerden Muaf Olabilirim?

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup önlisans veya lisans diplomasına sahip olan öğrencilerin YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi varsa Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- II derslerinden muafiyet işlemleri Fakültemiz tarafından herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmadan yapılacaktır. YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi olmayan öğrenciler bilgilerini YÖKSİS’e işletmek üzere mezun oldukları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçmelidirler. Halen başka bir yükseköğretim kurumunda öğreniminize devam ediyorsanız muafiyet talepleriniz dikkate alınmayacaktır. Ancak Fakültemizde kayıtlı iken okuduğunuz yükseköğretim programından mezun durumuna gelindiğinizde talebinizi iletmeniz halinde muafiyet işleminiz yapılacaktır.

Not: Muafiyet işlemleri  Fakültemize yatay ya da dikey geçişle gelen öğrenciler hariç yalnızca Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- II dersleri için yapılmaktadır.

21. İkinci Üniversiteye Kimler Başvuru Yapamaz?

♦ Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kaydı ya da mezuniyeti bulunmayanlar,

♦ Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler,

♦ Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarının herhangi birinde kaydı bulunanlar.

22. İkinci Üniversite Kayıtları ile İlgili Bilgi Almak için Size Nasıl Ulaşabilirim?

Fakültemiz web sitesinden kayıtlarla ilgili bilgi edinebilir ya da çağrı merkezimizi arayarak Fakültemize doğrudan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Merkezi: 0850 255 0 282

Web Sitesi: https://www.ataaof.edu.tr

23. Fakültenizin Türkiye Genelinde Hizmet Veren Büroları Var mı?

Fakültemizin Ankara’da İletişim Merkezi bulunmaktadır.

 Adres: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenci İletişim Merkezi Kültür Mahallesi İçel Sokak No:27 Kızılay/ANKARA

Telefon: 0312 432 0382

Faks: 0312 432 0383

Not: Kayıt için belge istenen öğrenciler ilgili belgeleri posta yoluyla göndereceklerse Ankara İletişim Merkezi’ne değil, Atatürk Üniveristesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlık Binası’na ulaştırmalıdırlar.

24. Derslere Ait Materyallere Nasıl Ulaşabilirim?

Fakültemizde kitap uygulaması bulunmamaktadır. Kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz.  LMS’ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.

25. Fakültenizde Sınavlar Nasıl Yapılmaktadır?

Fakültemizde bir eğitim – öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış  ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır.  Sınavlar ülke genelinde 81 ilde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurtdışında Azerbaycan’da sınav yapılmaktadır.

26. İkinci Üniversite Okurken Askerlik ile İlgili Durumum Nasıl Değerlendirilmektedir?

İkinci Üniversite kapsamında okurken öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden (Örgün öğretimdeki kaydını sildirmiş ve askerlik ile ilgili tecil işlemi için örgün öğretimdeki kaydının silindiğini gösteren belgeyi ve askerlikle ilişiği bulunmadığına ait dilekçeyi Fakültemize ulaştıranlar hariç)  faydalanamamaktadırlar.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
-
-

-

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
20
ADET SORU
7168
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER